Lokalitetene en viktig faktor

Lokalitetene for et arrangement er viktig for en vellykket avvikling.
Nama samarbeider med de best egnede lokaliteter i alle sammenhenger, for store og små eventer.

Det er stor forskjell på et firmas 25-årsjubileum, et kickoff, en konferanse og et julebord. Veien til suksess er å sammen med kunden finne rammene rundt arrangementet - finne et tema som skisserer linjene for hva man ønsker å oppnå.

Uansett hva man kommer fram til, kan man gjøre om et lokale, gjerne ved hjelp av lyd og lys, slik at det tilfaller kunden og arrangementet generelt.
Mat og underholdning rettes mot samme tema, og man finner da helheten i hvilken som helst avvikling basert på et tema.